Taimien toimitus

 

HINNAT

Tämän hinnaston hinnat ovat voimassa toistaiseksi ja verottomina. Pientoimituslisänä veloitamme 30 € niistä toimituseristä, joiden arvo on alle 200 €. Lähetyspakkauksista veloitamme omakustannushinnan. Laskutuspalkkio on 4 €.

TOIMITUS

Taimet toimitetaan käteisellä, jälkivaatimuksella tai laskua vastaan. Laskutuksessa yliaikakorkomme on 11 %. Ellei toisin sovita, myyjä huolehtii taimien kuljetuksesta ostajan laskuun ja vastuulla. Force majeure -esteiden sattuessa taikka lajikkeen tai koon loputtua toimitamme tilausta lähinnä vastaavan lajikkeen tai koon, jos siitä on etukäteen sovittu.

TAIMIEN LAATU

Toimittamamme taimet täyttävät maa- ja metsätalousministeriön määräämät kauppakelpoisuusehdot. Hinnastossa mainitut mitat ovat keskimittoja.

VAHINGOT JA MUISTUTUKSET NIISTÄ

Mahdolliset muistutukset toimitusten, lajittelun, pakkausten, taimien kasvuunlähdön tai muun sellaisen suhteen on tehtävä seuraavien ohjeiden mukaisesti:

TAIMIEN SAAPUESSA
on ostajan ennen kuittaustaan tarkistettava, ettei lähetyksessä ole sellaisia puutteita tai vikoja, joiden voidaan olettaa syntyneen kuljetuksen aikana. Em. virheistä ostajan on heti ilmoitettava rahdin kuljettajalle ja mahdollisimman pian myyjälle.

LÄHETYSPAKKAUKSEN PURKU
Pura taimet heti häkeistä, lähetyspakkaus ei ole tarkoitettu varastopakkaukseksi. Avauksen yhteydessä ostajan on tarkistettava, vastaako lähetys määrältään sovittua ja onko taimissa havaittavissa vikoja. Pakkauksen avausvaiheessa havaittavista puutteista ja vioista ostajan on ilmoitettava myyjälle viimeistään 8 vrk:n kuluttua tavaran vastanottamisesta.

TAIMET MYYMÄLÄSSÄ
Havaituista kasvien kuolemista on tehtävä ilmoitus välittömästi myyjälle.